“Eurofinansų“ specialistai konsultuoja įmonės finansų planavimo, organizavimo ir kontrolės klausimais.

Finansų planavimas:

• padedame nustatyti įmonės ilgalaikius veiklos tikslus;
• padedame parinkti įmonės veiklos strategiją;
• padedame numatyti pagrindinę įmonės politiką ir procedūras.

Finansų organizavimas:

• sugrupuojame atliekamas funkcijas pagal visas veiklos sritis;
• suteikiame reikalingus įgaliojimus konkrečias funkcijas vykdantiems asmenims.

Finansų kontrolė:

• parengiame veiklos standartus, t.y. įmonės standartų arba normatyvų rengimas naudojantis praėjusių laikotarpių duomenimis ir darant prielaidas apie ateities įvykių tikimybes;
• atliekame faktinių duomenų palyginimą su standartiniais duomenimis.